Đặt Phòng

NEWSLETTER
Copyright © 2022

EdenStar Saigon Hotel & Spa

.
All rights reserved.

Liên hệ đặt phòng

Địa chỉ: 38 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC

Điện thoại: (+84-028) 6291 3371 - 6298 8388 - 6257 1818

Fax: (84-028) 6291 3309

Email: sales@edensaigonhotel.com